SIN VACACIONES

dIarIo de unos ChIcos y sus Intereses

Els rius de Europa mayo 27, 2008

Filed under: Conocimiento del medio — sensevacances @ 8:21 am
Tags: , , ,

 Els rius Europeus desemboquen en diversos mars i oceans.

Rius del vessant atlàntic,que inclou el mar del Nord i el Bàtic. Tenen un cabal abundant es a dir que tenen molta aigua. Els més importants són: el Vístula, l’Oder, l’Elba, el Rin, el Sena, el Tajo, el Tàmesii el Loira.

Rius del vessant mediterrani.Tenen cabal irregular es adir que no sempre té la mateixa quantitat d’aigua, i no són molt llargs.els seus rius són el Po, el Roinei el Tíber.

Rius del vessant del Mar Negre i i del mar Caspi.Són llargs, amb cabal abundant i regular. Destaquen el Danubi, el Dnièster,Dnièper i el Don, desemboquen al mar Negre, i el Volgai l’Uralque ho fan al Caspi.

Rius del vessant àrtic.Són llargs,amb cabal abundant.els importants són el Petxorrai el Dvinba Septentrional.

 

rio volga

                                                                                                          Por  Carlos Apaolaza

Anuncios